xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần

xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần

Xổ số Cà Mau

1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn với Nhà đầu tư Việt Nam, hoặc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Hay còn gọi là thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức), tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên . Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức),tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên HOẶC Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức) và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

3. Nhà đầu tư trong nước có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên (trường hợp chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, bán cổ phần cho người nước ngoài).

4. Tổ chức Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài) góp vốn với nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế mới (thành lập công ty con).

xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần

xổ số việt nam vip

- Văn bản đề nghị thưc hiện dự án đầu tư

- Pháp lý của nhà đầu tư :

  • Nhà đầu tư cá nhân : Hộ chiếu
  • Nhà đầu tư là tổ chức : Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý

- Đề xuất dự án đầu tư

- Năng lực tài chính của nhà đầu tư:

  • Nhà đầu tư cá nhân : phải có ngân hàng xác nhận số tiền đầu tư
  • Nhà đầu tư là tổ chức: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất và phải có ngân hàng xác nhận số tiền đầu tư

- Hợp đồng thuê địa điểm đầu tư

- Giải trình về công nghệ (nếu có công nghệ chuyển giao)

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có) : trường hợp liên doanh giữa Việt Nam và nước Ngoài

2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư : Đối với trường hợp chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

- Văn bản đề nghị thưc hiện dự án đầu tư

- Pháp lý của nhà đầu tư :

  • Nhà đầu tư cá nhân : Hộ chiếu
  • Nhà đầu tư là tổ chức : Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý

- Đề xuất dự án đầu tư : Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho đề xuất dự án đầu tư.

- Năng lực tài chính của nhà đầu tư:

  • Nhà đầu tư cá nhân : Không cần
  • Nhà đầu tư là tổ chức: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất và phải có ngân hàng xác nhận số tiền đầu tư

- Hợp đồng thuê địa điểm đầu tư

- Giải trình về công nghệ (nếu có công nghệ chuyển giao)

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có) : trường hợp liên doanh giữa Việt Nam và nước Ngoài

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Thành Công Việt Nam cam kết giúp bạn xin Giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về quy trình; thủ tục hay những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi xin Giấy chứng nhận đầu tư

Giải Cào Xổ Số Việt Nam

0988.005.155